Kurs przygotowujący do egzaminu PMP ® (Project Management Professional) w Krakowie

Kurs przygotowany przy współpracy z firmą HyperSquare producentem światowej klasy symulatora egzaminu PMP ® (Project Management Professional).

O certyfikacie PMP®

Project Management Institute jest największą międzynarodową organizacją zrzeszającą kierowników projektów uznawaną za najbardziej wpływową instytucję wyznaczającą standarty w dynamicznie ostatnio rozwijającej się dziedzinie zardządzania.

Certyfikat PMP® (Project Management Professional) jest szeroko rozpoznawanym na świecie potwierdzeniem zdolności wykorzystania wiedzy, umiejętności, technik i narzędzi w zakresie zarządzania różnego rodzaju projektami. Jest on wysoko cenionym świadectwem kompetencji uznawanym przez największe firmy na świecie.

Egzamin PMP® jest uznawany za najtrudniejszy z egzaminów badających wiedzę zawodową.

Zakres egzaminu oparty jest o piątą edycję PMBoK Guide wydaną w 2012 roku. Egzamin trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań, 25 jest losowo pomijane, ocenie podlega pozostałe 175. Każde pytanie to test wyboru. Aby zdać egzamin trzeba prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 106, czyli 61% .

Egzamin PMP® można zdawać w systemie Prometric (komputerowo) w Warszawie.

O nas

HyperSquare to firma konsultingowa zajmująca się doradztwem związanym z zarządzaniem projektami oraz informatyką. Nasi konsultanci to osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu międzynarodowych projektów w metodyce opartej o PMBoK. Pomagaliśmy wdrażać procesy zarządzania projektami wielu polskim firmom, nasi konsultanci prowadzili projekty szkoleniowe dla organizacji w całej Polsce oraz za granicą. Więcej informacji o naszej firmie mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.hypersquare.com

Uczestnicy

Kurs przygotowany jest dla uczestników, którzy posiadają ogólną wiedzę na temat zarządzania projektami oraz orientują się w metodologii PMI. Kurs kładzie nacisk na terminologię Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), której opanowanie jest niezbędne do zdobycia certyfikatu PMP. Kurs opiera się na omówieniu grup procesów oraz elementach cyklu życia projektu. Wszystkie etapy kursu ilustrowane są przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz informacjami znacznie ułatwiającymi zdanie egzaminu.

Od uczestników oczekuje się:

 • podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami
 • biernej znajomości języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone w języku polskim z użyciem terminologi angielskiej. Materiały szkoleniowe są przygotowane w języku angielskim.
 • możliwości spełnienia kryteriów PMI kwalifikujących do przystąpienia do egzaminu PMP.

O kursie

Kurs stanowi intensywne szkolenie z zakresu zarządzania projektami według metodologii PMI ukierunkowanym na przygotowanie uczestników do egzaminu PMP. Kurs obejmuje intensywne szkolenie wzbogacone o warsztaty.

Czas trwania: 5 dni (35 godzin)

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma imienne za świadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs spełnia wymagania PMI w zakresie szkolenia stawiane kandydatom.

Tematyka kursu

Tematyka kursu odpowiada zagadnieniom testowanym podczas egzaminu PMP. Kurs przybliża także ogólne zasady prowadzenia projektów oraz zadządzania aspektami związanymi z nimi.

Zakres PMP

Inicjacja Projektu (11 %)

 1. Metody wyboru projektu.
 2. Ustalenie celów projektu.
 3. Definiowanie zakresu projektu.
 4. Dokumentowanie ryzyka, założeń i ograniczeń.
 5. Identyfikacja i analiza osób zaangażowanych w projekt (interesariuszy)
 6. Opracowanie oraz akceptacja "project charter"
 7. Kryteria pomiaru działania.

Planowanie Projektu (23 %)

 1. Definiowanie zakresu projektu.
 2. Tworzenie WBS.
 3. Opracowanie planu zarządzania zasobami.
 4. Estymowanie czasu wykonania i kosztu projektu.
 5. Ustalenie standartów jako ści.
 6. Ustalenie sposobów i celów komunikacji.
 7. Stworzenie finalnego planu projektu.
 8. Przeprowadzanie spotkania rozpoczynającego projekt.

Wykonywanie projektu (27 %)

 1. Stworzenie finalnego zespołu projektowego.
 2. Wykonywanie zadań określonych w planie projektu.
 3. Komunikacja.
 4. Tworzenie harmonogramu projektu.
 5. "Continuous improvement".
 6. Podnoszenie kwalifikacji zespołu projektowego.
 7. Zarządzanie systemem autoryzacji zleconych zadań.
 8. Praca z podwykonawcami .

Minitorowanie i kontroling projektu (21 %)

 1. Mierzenie postępów wykonanych prac.
 2. Zarządzanie zmianami.
 3. Weryfikacja zakresu.
 4. Zarządzanie jakością produktów.
 5. Zarządzanie ryzykiem.

Zamykanie projektu (9 %)

 1. Tworzenie procedur zamknięcia projektu.
 2. Zamknięcie kontraktów z podwykonawcami.
 3. Potwierdzenie, że praca została wykonana zgodnie z założeniami i oczekiwaniem.
 4. Dokumentowanie "lekcji" wyciągniętych z projektu.
 5. Opracowywanie raportu końcowego.
 6. Archiwizowanie dokumentacji projektu.
 7. Uwolnienie zasobów .

Odpowiedzialność zawodowa (9 %)

 1. Zapewnienie spójności.
 2. Wkład w rozwój zarządzania projektami jako dziedziny wiedzy.
 3. Podnoszenie kompetencji zawodowych.
 4. Zarządznie kontaktami pomiędzy interesariuszami.

Materiały

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w pierwszym dniu zajęć. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały firmy HyperSquare
 • Symulator egzaminu PMP, baza 600 pytań
 • PMI's Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Fourth Edition, 2009
 • Przykładowe pytania

Intruktor

Do świadczony kierownik projektów (Project Manager). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracował jako asystent na wydziale Informatyki AGH.

Kierował wieloma projektami informatycznymi dla globalnych korporacji oraz firm informatycznych w kraju i zagranicą. Między innymi pracował jako konsultant w UK oraz Francji. Zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem informatycznym, jest ekspertem zarządzania projektami. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami informatycznymi, pomocą organizacjom we wdrażaniu skutecznych metod i narzędzi zarządzania projektami oraz dzialalnoscią szkoleniową.

Aktywny członek organizacji PMI ®, posiada certyfikat PMP® tej organizacji.

Koszt

3400 PLN + 23% VAT od osoby

Cena obejmuje:

 • 5 dni intensywnego kursu oraz warsztatów
 • obiady oraz przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe - w tym książkę PMBoK wersja 5
 • badanie skuteczności kursu

Termin

Więcej informacji

Polecane kursy uzupelniające

Przedstawiona propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, prosimy o kontakt w celu otrzymania szczegołowej oferty.
kurs PMP szkolenie PMP Krakow Katowice Nowy Sącz Rzeszów Tarnów ¦ląsk Malopolska Warszawa Poznań Poznan Gdańsk Gdansk Szczecin Wieliczka Zakopane Wroclaw kurs kursy PMP PMI Project Management Institute kurs PMP przygotowujący do egzaminu uzyskaniem oficjalnego certyfikatu PMP i zdawaniem egzaminu Zarządzanie projektami (project management) szklenie pmp krus pmp szkolnie pmp szklenie kursy szkolenia szkolwenia pmp pmi organizacja zarzadzania projektami